Проект за двустранно международно сътрудничество България-Русия към ФНИ, Договор КП-06-Русия/18 от 15.12.2020г. „Създаване на високоогнеупорни модифицирани хромови покрития и зол-гелни оксидни покрития върху слоести композити от многокомпонентни сплави на базата на молибден и ниобий” за 40000лв., р-л доц. д-р Владимир Петков